B100

Riešenie pre nákladnú cestnú dopravu

O projekte

Pilotný projekt biojazda.sk odštartoval slovenský autodopravca Yellow Express v apríli 2021, keď spustil prvé jazdy nového nákladného vozidla - kamiónu Scania, uspôsobeného na nízko-emisnú jazdu na palivo zo 100 % bionafty, označené ako B100. Takto v praxi preveruje funkčnosť alternatívy čistejšej  nákladnej dopravy, ktorá môže byť zavedená okamžite, s dokázanou úsporou emisií skleníkových plynov 70 %. Dodávateľom paliva B100 je regionálny výrobca biopalív Meroco, člen Envien Group, ktorý vyrába B100 udržateľným spôsobom.

Alternatíva sa osvedčila a dnes už dopravca pridáva do vozoparku ďalšie podobné kamióny, keďže o zelené služby je rastúci záujem. 

Prečo sme spustili kampaň Biojazda.sk

Okrem toho, že Yellow Expres má eminentný záujem ekonomicky udržateľne ekologizovať svoj vozový park a nájsť dlhodobé funkčné riešenie, Slovensko s momentálnymi možnosťami obnoviteľných zdrojov (OZE) nevie bez výrazne vyššieho podielu biopalív v doprave splniť svoj záväzok 14 % obnoviteľných zdrojov energie, ktorý má dosiahnuť v roku 2030. Prostredníctvom tejto informačnej kampane k  projektu môžeme zároveň ukázať aj to, že napĺňanie podielu OZE v doprave pomocou palív s vysokým podielom biopalív a dosahovanie stanovenej úspory CO2 je možné už teraz a má potenciál sa stať najlacnejším riešením akútnych energeticko-environmentálnych problémov. 

Ako dlho pilotný projekt trvá a čo sleduje

Vozidlo jazdiace na palivo B100 sledujeme od apríla 2021 v bežnej komerčnej prevádzke v cestnej doprave. Počas roku testovania vozidlo Scania odjazdilo na bionaftu takmer 94 700 km, z toho 70 % naložené, 30 % prázdne. Priemerná spotreba vozidla bola 29,5l/100km, resp. 0,82l/t*100km. Vozidlo tankuje v areáli Meroco v Leopoldove. Úspora emisií skleníkových plynov počas testovania dosiahla podľa predpokladov až 70 %. 

V rámci doterajších zistení môžeme konštatovať, že táto alternatíva je efektívna a vhodná aj pre slovenské cesty a vďaka produkcii biopalív na Slovensku môže byť zavedená okamžite. Spoločnosť Yellow Express sa na základe týchto záverov rozhodla rozširovať svoj vozový park o ďalšie  kamióny značky Renault, jazdiace na 100 % bionaftu a byť tak inšpiráciou pre ostatných autodopravcov  ekologickou obnovou svojich vozových parkov.

Ako dokáže palivo B100 v nákladnom vozidle znížiť emisie CO2 oproti nafte v celom životnom cykle?

Palivo B100 je stopercentné obnoviteľné palivo vyrobené z rastlinného oleja, alebo z použitého kuchynského oleja - odpadovej suroviny, ktorá si takto nájde svoje ďalšie využitie. Emisie klasickej (fosílnej) nafty predstavujú 95,1 g CO2/MJ, oproti tomu biopalivo z rastlinného oleja má emisnú stopu 33 g CO2/MJ a biopalivo vyrobené z odpadových surovín (použitého kuchynského oleja) dokonca len okolo 9 g CO2/MJ. Rozdiel je teda obrovský, v prípade B100 z odpadového oleja dochádza k zníženiu emisií CO2 až do 90 %.

Kde sa dá tankovať palivo B100?

Aktuálne je na čerpacích staniciach možné tankovať len primiešané biopalivá - diesel B7, obsahujúci 6,9 % podielu bionafty. Veríme však, že v prípade úspešnosti pilotného projektu dokážeme funkčnosť riešenia a s podporou štátu bude možné vytvoriť ekonomicky vhodné podmienky pre takúto dostupnú a ekologickú alternatívu, ktorá osloví aj iných dopravcov. Pridanie ďalšej tankovacej pištole pre B100 na existujúcich čerpacích staniciach sa tak stane žiadaným a jednoduchým riešením oproti iným alternatívam. Zaobstaranie si vlastnej cisterny s tankovacím zariadením pre tankovanie na dvore vašej firmy tiež nie je nič zložité a prebieha v mnohých flotilách aj dnes.

Aký motor používa ťahač Scania na 100% bionaftu?

Motor vozidla je v princípe naftový a je plne prispôsobený na spaľovanie paliva B100 (100 % bionafty), ktoré netreba miešať so žiadnym fosílnym palivom. Ťahač Scania zakúpil Yellow Express priamo od švédskeho výrobcu, ktorý vyrába aj tento typ motorov na biopalivový pohon. Vo svete však sú aj ďalší výrobcovia nákladných a osobných automobilov, autobusov, ale aj motorov do traktorov, ktorí vyrábajú aj biopalivové verzie motorov, či už na báze bionafty alebo bioetanolu.  

Ako sa chovajú biopalivá v motore auta?

Biopalivá, ako aj palivá s obsahom biozložiek, sa vyrábajú podľa svetovo akceptovaných technických noriem ISO, EN a ASTM, odsúhlasených výrobcami motorov. Všetci výrobcovia motorových vozidiel uvádzajú vo svojej dokumentácii k vozidlám možnosť používania biopalív a výšku ich prímesi, akceptovateľnú v danom vozidle. V súčasných autách, jazdiacich na naftu B7 s primiešaným biodieslom je preukázané, že tieto zmesi nemajú dopad na chod, ani na životnosť motora. Biodiesel má vysokú mazaciu schopnosť, čo znižuje opotrebenie motora a nespôsobuje jeho znečistenie.

Skúsenosti z domovskej krajiny kamióna

„V spoločnosti Scania sa už niekoľko rokov usilujeme posunúť smerom k udržateľnej doprave a jedným zo spôsobov je dodávanie nákladných vozidiel, poháňaných vysoko kvalitným 100 % biopalivom B100. Za posledných päť rokov sme celosvetovo dodali viac ako 5 000 takýchto vozidiel, z toho polovicu do Európy. Všetky obnoviteľné palivá sú potrebné na to, aby umožnili dopravnému sektoru prejsť na prevádzku bez fosílnych palív, a 100 % bionafta je spôsob ako rýchlo a efektívne znížiť emisie uhlíka. Spätná väzba od zákazníkov je veľmi pozitívna - nielenže nákladné vozidlá plnia očakávania svojej dopravnej misie, ale tým, že prevádzkovatelia môžu využívať lokálne vyrábané biopalivá s vysokou úsporou emisií CO2, vedia ľahšie naplniť ciele pri ich znižovaní.“

Lampros Prentzas, Scania, Švédsko

Kde inde vo svete jazdia kamióny na čisté biopalivo

Švédsko je ambiciózna krajina v oblasti klimatických opatrení, a je o nej známe, že priebežne zavádza alternatívne zdroje do cestnej dopravy a do MHD v mestách. Štokholm sa aj s pomocou paliva B100 stal už v roku 2020 mestom s nefosílnou dopravou. Po jeho vzore ju používajú aj v Lisabone, Grazi, v poľskom Grodzisku Mazowieckom, ale aj za oceánom v Amerike. Palivo Oleo100 (t.j. B100) vo Francúzsku je dostupné pre prevádzkovateľov uzatvorených flotíl, kdežto vo Švédsku je v plošnej distribúcii pre obyvateľov.

Reálne závery

Kamión preukázal konkurencieschopnosť voči kamiónom jazdiacim na bežné palivo. Počas prevádzky nevyžadoval žiadne extra servisovanie, či náklady, ktoré by znevýhodnili prevádzku. Naopak, vzbudil záujem klientov, ktorí čoraz viac vyžadujú zelené riešenia.

Pre komerčné nasadenie je ešte potrebné legislatívne upraviť nastavenie spotrebnej dane voči biopalivám tak, aby pri výške spotrebnej dane boli zohľadnené nízke emisie skleníkových plynov. Dnes je spotrebná daň nastavená tak, že po prepočte na objem energie a emisie skleníkových plynov je najvyššia práve u biopalív (s nižšími emisiami skleníkových plynov ako čisté fosílne palivá), čo je v protiklade voči záväzkom a zámerom štátu znižovať emisie skleníkových plynov v doprave. Takže podľa nášho názoru, cena čistého biopaliva (B100) musí byť motivačná - minimálne rovnaká alebo nižšia ako je cena nafty B7.

Bionafta z repkového oleja – ekologické postupy a udržateľnosť

Poznámky o monokultúre repky olejnej v súvislosti s biopalivami nie sú na mieste. V správnej farmárskej praxi sa repka nepestuje v monokultúre, nie je to možné a ani vhodné. O európskej produkcii poľnohospodárskych komodít je známe, že sa pestujú za prísnych podmienok udržateľnosti. Repka pre všetky účely (aj potravinárske či kozmetické) sa na Slovensku pestuje iba na 3,1 % územia, čo je 6,5 % celkovej poľnohospodárskej pôdy.

(Bio)palivo verzus potravina

Na výrobu bionafty sa používa len časť obsahu repky. Po vylisovaní oleja zostáva zo spracovanej hmoty viac ako 50 % repkových šrotov (s vysokým – až 35 % podielom bielkovín). Takto lokálne produkovaná kŕmna surovina (vďaka vyváženému pomeru živín je vhodná pre všetky hospodárske zvieratá) dokáže efektívne nahrádzať dovážené (zväčša GMO) sójové šroty. Je málo známe, že práve výroba biopalív sa takto, výraznou mierou podieľa na proteínovej bezpečnosti EÚ. Zároveň tu treba podotknúť, že prebieha aj dôležitý výskum možnosti využitia týchto bielkovín aj v humánnej výžive.

Viac biopalív neznamená väčšie osevné plochy

Ak by sa na Slovensku zaviedlo primiešavanie vyššieho podielu biopalív, nemuseli by sa zväčšovať osevné plochy pre repku, ani kukuricu. Na Slovensku už dnes vyrábame dostatočný objem biopalív pre zabezpečenie takýchto plánov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Našli ste odpovede a máte záujem dozvedieť sa viac? Rozmýšľate o zavedení bionafty do vašej firemnej flotily?

Napíšte nám na info@biojazda.sk alebo použite kontaktný formulár nižšie.

© 2024 Združenie pre výrobu a využitie biopalív.
Created by canalmedia