B20

Riešenie pre poľnohospodársky sektor

O projekte

Pri hľadaní riešenia nízko emisnej dopravy sa v rámci projektov Biojazda.sk nezabudlo ani na poľnohospodársky sektor. Od marca 2021 je palivo B20 (nafta s podielom bionafty do 20 %) testované v poľnohospodárskej technike, konkrétne v dvoch traktoroch spoločnosti EG STS na poliach v Orechovej Potôni. Porovnáva sa vplyv dlhodobého používania paliva B20 a bežne využívanej motorovej nafty B7 na výkon a prevádzku poľnohospodárskej techniky, ako aj na životné prostredie. Želaným výsledkom testovacej fázy, ktorá pokračuje aj v roku 2022 je (po získaní dostatočného množstva potrebných údajov) zavedenie tohto paliva ako štandardného pre poľnohospodársku techniku.

Ako projekt prebieha?

V rámci projektu sú 4 sériovo vyrábané traktory značky John sledované počas bežnej prevádzky. Dva traktory jazdia na palivo B7 a dva na palivo B20. Doteraz neboli zaznamenané žiadne zásadné/užívateľské rozdiely pri ich používaní. Po analýze dát z testovacej fázy sa vyhodnotí či je možné efektívne zaviesť palivo B20 do poľnohospodárskej praxe a využiť ho v technike ako udržateľnú formu paliva. Palivo B7 by sa tak nahradilo palivom B20 bez negatívnych dopadov a so zabezpečením želanej vyššej úspory emisií. Ďalšou z ambícii projektu je zvýšenie spotreby doma vyrobeného paliva v týchto neistých časoch.

Čo je to palivo B20?

Palivo B20 je kombináciou presne stanoveného podielu čistej fosílnej nafty (B0) a 100% bionafty, známej aj pod názvom MERO (metyl-ester rastlinného oleja), vyrábanej z rôznych druhov rastlinných olejov. Skladba olejov, z ktorých sa finálna bionafta vyrába je daná výrobnou technológiou a dostupnosťou surovín. Okrem tejto zložky môžu vstupovať do produkcie aj použité kuchynské oleje a tuky, slnečnicový olej, či kukuričný olej. 

Bionaftu na Slovensku vyrába spoločnosť MEROCO v Leopoldove v súlade s technickou normou STN EN 14214 a s podstatne nižšou energetickou náročnosťou akú má produkcia motorovej nafty rafináciou z fosílnej ropy. V prípade bionafty je väčšina používaných surovín slovenského pôvodu, takže nie je potrebný ich import. V rámci procesu bezodpadovej produkcie bionafty vznikajú aj repkové šroty, ktoré slúžia ako vysoko-hodnotná kŕmna surovina pre hospodárske zvieratá, čo prispieva k potravinovej sebestačnosti Slovenska. Certifikáciu výroby bionafty vykonáva renomovaná spoločnosť SGS podľa celosvetovo uznávanej certifikačnej schémy ISCC a certifikácia prebieha v súlade s prísnym posudzovaním vplyvov na životné prostredie.

Samotné palivo B20 je pripravované spoločnosťou Petroltrans v Kežmarku, odkiaľ sa distribuuje v požadovanom objeme do Orechovej Potône. Skladuje sa v rovnakej nádrži ako je nádrž na naftu. Je ekologickejším palivom ako štandardná nafta (B7) pretože prispieva k znižovaniu množstva emisií CO2 o 7 g/MJ v ovzduší oproti nafte (B7), čo je 9,3 % úspora emisií CO2 z 1 litra B20.  

Aké sú čiastkové výsledky projektu po roku používania?

Z analýz v roku 2021 vyplýva, že skladovanie v klasickej nádrži na naftu negatívne nevplýva na kvalitu paliva B20. Túto skutočnosť potvrdilo akreditované laboratórium na základe splnenia noriem. Traktory jazdiace na B20 nevyžadovali mimoriadne servisné opravy. Palivo B20 sa javí ako konkurencieschopné. Na konkrétnejšie závery je však potrebné ďalšie skúmanie. 

Kedy bude projekt považovaný za úspešný?

Pre ukončenie testovacej fázy projektu bude potrebné pokračovať v zbere dát aj počas roka 2022, aby bolo možné vyhodnotiť konkurencieschopnosť paliva B20 voči B7. Následne, po potvrdení konkurencieschopnosti paliva B20, bude vytvorený model jeho úspešného zavedenia do poľnohospodárskej praxe.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Našli ste odpovede a máte záujem dozvedieť sa viac? Rozmýšľate o zavedení bionafty do vašej firemnej flotily?

Napíšte nám na info@biojazda.sk alebo použite kontaktný formulár nižšie.

© 2024 Združenie pre výrobu a využitie biopalív.
Created by canalmedia