B100

Riešenie pre železničnú dopravu

O projekte

Pilotný projekt biojazda.sk odštartoval slovenský autodopravca Yellow Express v apríli 2021, keď spustil prvé jazdy nového nákladného vozidla - kamiónu Scania, uspôsobeného na nízko-emisnú jazdu na palivo zo 100 % bionafty, označené ako B100. V apríli 2024 sa k projektu pripojila aj spoločnosť RT Logistic, člen skupiny Envien, ktorá do svojej lokomotívy ČKD radu 740 tankuje rovnaký typ paliva. Takto v praxi preveruje funkčnosť alternatívy čistejšej nákladnej a železničnej dopravy, ktorá môže byť zavedená okamžite, s dokázanou úsporou emisií skleníkových plynov 70 %. Dodávateľom paliva B100 je regionálny výrobca biopalív Meroco, člen Envien Group, ktorý vyrába B100 udržateľným spôsobom. Vo vzťahu k železničnej doprave je palivo B100 vhodnou alternatívou k fosílnej nafte na tých tratiach, na ktorých je elektrifikácia ekonomicky nerentabilná.

Image

Prečo sme spustili kampaň Biojazda.sk

Slovensko s momentálnymi možnosťami obnoviteľných zdrojov (OZE) nevie bez výrazne vyššieho podielu biopalív v doprave splniť ambiciózny európsky cieľ zníženia emisií skleníkových plynov v doprave. Prostredníctvom tejto informačnej kampane k projektu môžeme zároveň ukázať aj to, že napĺňanie podielu OZE v doprave pomocou palív s vysokým podielom biopalív a dosahovanie stanovenej úspory CO2 je možné už teraz a má potenciál sa stať najlacnejším riešením akútnych energeticko-environmentálnych problémov.

Ako dlho pilotný projekt trvá a čo sleduje

Lokomotívu typu ČKD 740 (HDV radu 740 T448.0948) na palivo B100 sledujeme od apríla 2024 v bežnej prevádzke v areále nášho partnera Envien Group. Tento projekt bude prebiehať nasledujúci rok, počas ktorého sa budú sledovať spoľahlivosť prevádzky vlečky, spotreba paliva a intervaly servisných úkonov. Počas prvých mesiacov testovania sme nezaznamenali žiadne technické komplikácie. Spotreba paliva B100 je porovnateľná so spotrebou paliva B7 a nie je ani rozdiel v bežnej údržbe napríklad v prípade palivových filtrov. Vzhľadom na doterajšie testovanie neočakávame, že by dlhodobé používanie paliva B100 spôsobilo navýšenie nákladov spojených s technickými komplikáciami. Aktuálne sa palivo B100 vo vlakovej doprave na Slovensku nevyužíva a cieľom tohto projektu je vytvoriť komplexný pohľad na jeho praktické využitie aj tomto segmente. Zavedením tohto typu paliva do vlakovej dopravy by sme dopravcom poskytli alternatívu vo forme nízkoemisného paliva na slovenských tratiach, kde elektrifikácia nie je rentabilná. Toto palivo by okrem nákladných a osobných dopravcov mohli v budúcnosti využívať aj priemyselné podniky prevádzkujúce neelektrifikovanú vlakovú trať, tak ako je to aj v našom prípade. Výmena fosílneho dieslu za biodiesel by im priniesla napríklad aj lepšie hodnotenia v rámci vnútropodnikového ESG reportu.

Projekt budeme vyhodnocovať po roku nepretržitej prevádzky a testovania. Na Slovensku ide o pilotné testovanie a sme v tomto smere prví.

Ako dokáže palivo B100 znížiť emisie CO2 oproti nafte v celom životnom cykle?

Palivo B100 je stopercentné obnoviteľné palivo vyrobené z rastlinného oleja, alebo z použitého kuchynského oleja - odpadovej suroviny, ktorá si takto nájde svoje ďalšie využitie. Emisie klasickej (fosílnej) nafty predstavujú 95,1 g CO2/MJ, oproti tomu biopalivo z rastlinného oleja má emisnú stopu 33 g CO2/MJ a biopalivo vyrobené z odpadových surovín (použitého kuchynského oleja) dokonca len okolo 9 g CO2/MJ. Rozdiel je teda obrovský, v prípade B100 z odpadového oleja dochádza k zníženiu emisií CO2 až do 90 %.

Bionafta z repkového oleja – ekologické postupy a udržateľnosť

Poznámky o monokultúre repky olejnej v súvislosti s biopalivami nie sú na mieste. V správnej farmárskej praxi sa repka nepestuje v monokultúre, nie je to možné a ani vhodné. O európskej produkcii poľnohospodárskych komodít je známe, že sa pestujú za prísnych podmienok udržateľnosti. Repka pre všetky účely (aj potravinárske či kozmetické) sa na Slovensku pestuje iba na 3,1 % územia, čo je 6,5 % celkovej poľnohospodárskej pôdy.

(Bio)palivo verzus potravina

Na výrobu bionafty sa používa len časť obsahu repky. Po vylisovaní oleja zostáva zo spracovanej hmoty viac ako 50 % repkových šrotov (s vysokým – až 35 % podielom bielkovín). Takto lokálne produkovaná kŕmna surovina (vďaka vyváženému pomeru živín je vhodná pre všetky hospodárske zvieratá) dokáže efektívne nahrádzať dovážené (zväčša GMO) sójové šroty. Je málo známe, že práve výroba biopalív sa takto, výraznou mierou podieľa na proteínovej bezpečnosti EÚ. Zároveň tu treba podotknúť, že prebieha aj dôležitý výskum možnosti využitia týchto bielkovín aj v humánnej výžive.

Viac biopalív neznamená väčšie osevné plochy

Ak by sa na Slovensku zaviedlo primiešavanie vyššieho podielu biopalív, nemuseli by sa zväčšovať osevné plochy pre repku, ani kukuricu. Na Slovensku už dnes vyrábame dostatočný objem biopalív pre zabezpečenie takýchto plánov.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Našli ste odpovede a máte záujem dozvedieť sa viac? Rozmýšľate o zavedení bionafty do vašej firemnej flotily?

Napíšte nám na info@biojazda.sk alebo použite kontaktný formulár nižšie.

© 2024 Združenie pre výrobu a využitie biopalív.
Created by canalmedia