B30

Riešenie pre osobnú cestnú prepravu

O projekte

Projekt B30 vznikol v roku 2021 z ambície výrobcu biopalív z Envien Group, v spolupráci so spoločnosťami Solar 2009 a Petroltrans, aby ukázali okamžitú možnosť realizácie zelenej mobility vo fleete. 

Podstatou projektu je ukázať riešenie a dosiahnuť v sektore osobnej automobilovej dopravy zvýšenie podielu využívaných biopalív vo fosílnych palivách. Ide o efektívnu cestu ako znížiť produkciu emisií skleníkových plynov a redukovať dopady emisií z dopravy na kvalitu ovzdušia. Vychádza z úspešne implementovaných projektov B20 a B100. 

Aj v tomto prípade je realizácia projektu rýchla a jednoduchá, keďže na trhu už existujú vozidlá jazdiace na palivo B30 (obsahujúce do 30 objemových % bionafty a cca 70 objemových % fosílnej nafty). Ide napr. o vozidlá výrobcov Peugeot, Citroën, Opel a DS vo všetkých nových typoch s naftovými motormi. 

Envien Group si z tejto ponuky vozidiel vybrala, a ako prvá skupina spoločností na Slovensku začala vo svojom vozovom parku používať automobily jazdiace na palivo B30.

Ako projekt prebieha?

Nevyhnutnosťou úspešnej realizácie projektu bol nákup nových osobných vozidiel a inštalácia samostatnej nádrže na skladovanie pohonnej hmoty a výdajného stojanu na palivo B30 umiestneného na čerpacej stanici Solar 2009 v blízkosti výrobných závodov Envien Group v Leopoldove. Palivo bude vyrábať, v zmysle platnej technickej normy, spoločnosť Petroltrans v Kežmarku miešaním 100 % bionafty z produkcie Envien Group a fosílnej nafty. Palivo B30 zatiaľ nie je komerčne dostupné. Tento projekt však má ambíciu ukázať jednoduchý spôsob jeho postupného zavedenia do uzavretých vozoparkov, a neskôr aj plošne.

Čo je to palivo B30?

Palivo B30 obsahuje do 30 objemových % bionafty, známej aj pod názvom MERO (metyl-ester rastlinného oleja) vyrábanej z rôznych druhov rastlinných olejov. Skladba olejov, z ktorých sa finálna bionafta vyrába, je daná výrobnou technológiou a dostupnosťou surovín. Bionafta sa vyrába aj z použitých kuchynských olejov a tukov.

Bionaftu na Slovensku vyrába spoločnosť MEROCO v Leopoldove v súlade s technickou normou STN EN 14214 a s podstatne nižšou energetickou náročnosťou akú má produkcia motorovej nafty rafináciou z fosílnej ropy. V prípade bionafty je väčšina používaných surovín slovenského pôvodu, takže nie je potrebný ich import. V rámci procesu bezodpadovej produkcie bionafty vznikajú aj repkové šroty, ktoré slúžia ako vysokohodnotná kŕmna surovina pre hospodárske zvieratá, čo prispieva k potravinovej sebestačnosti Slovenska. Certifikáciu výroby bionafty vykonáva renomovaná spoločnosť SGS podľa celosvetovo uznávanej certifikačnej schémy ISCC a certifikácia prebieha v súlade s prísnym posudzovaním vplyvov na životné prostredie.

Zvyšných 70 objemových % zloženia paliva B30 tvorí štandardná fosílna nafta.

Aké sú očakávania zavedenia paliva B30 v osobných automobiloch?

V palive B30 vidíme veľký potenciál a sme presvedčení , že zohrá dôležitú úlohu v budúcej dekarbonizácii dopravy a pri plnení záväzkov dosiahnutia 14 % obnoviteľných zdrojov energie v doprave v roku 2030. 

Výmenou paliva v kompletnej podnikovej flotile Envien Group z B7 na B30 dôjde k zníženiu emisií CO2 o približne 12 500 m3 za jeden kalendárny rok. Výmena kompletného vozového je plánovaná v časovom horizonte do roku 2024.

Podľa našich výpočtov osobné vozidlo jazdiace na palivo B30 ušetrí na 1 000 prejdených kilometrov približne o 45-50 kilogramov emisií CO₂ viac ako palivo B7.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Našli ste odpovede a máte záujem dozvedieť sa viac? Rozmýšľate o zavedení bionafty do vašej firemnej flotily?

Napíšte nám na info@biojazda.sk alebo použite kontaktný formulár nižšie.

© 2024 Združenie pre výrobu a využitie biopalív.
Created by canalmedia